Teknolojik Altyapı

Donanım ve Yazılımlar
Git EEG

EEG

EEG cihazı şu özelliklere sahiptir

Git Eye Tracker (ET)

Eye Tracker (ET)

Göz izleme yöntemi son yıllarda özelliklernbilişsel psikoloji ve pazarlama alanlarında insanların duygusal ve bilişselrntepkilerini ölçmek için sıkça kullanılmaya başlanmıştır (Zhou vd., 2008) Yöntem genel olarak deneklerin gözleri ile hedef bölgede (örneğinrnmarket rafı ya da bilgisayar ekranı gibi) odaklandıkları yerleri tanımlamak,rngöz bebeğinin genişliğini ölçmek için kullanılmaktadır. Göz izleme yöntemi insanların belirli bir uyarana karşı dikkatlerini yoğunlaştırdıkları bölgelerirn(gaze / fixation point) ve uyaranı inceleme sekansını ölçmek için kullanılanrnen iyi yöntemlerden biridir (Giannopoulos, Schöning, Krüger ve Raubal,rn2014). Aynı zamanda mesajların sunulan mesajdaki yerinin uygun olup olmadığı, yazı karakterinin etkileyici olup olmadığı gibi analizler de yapılabilmektedir.

Git Heart Rate & Blood Pressure

Heart Rate & Blood Pressure

Fizyolojik araştırmalarda bedendekirnkardiyak (kalp) hareketliliğin ölçülmesi en çok kullanılan yöntemlerden biridirrn(Kivikangas ve diğerleri, 2011). Kardiyak aktivitenin ölçülmesirnile bireydeki valens (bireyin amaca ulaşmak için bir eylemi yapmaya deyiprndeğmeyeceğini değerlendirmesidir, örneğin satın alma niyeti gibi), uyarılma,rnmaruz kalınan uyarana karşı ilginin oluşması (engagement, meditation),rnstres gibi duygular ölçülebilmektedir (Bolls, Lang ve Potter, 2001 vernRajava, 2004)

Git Galvanıc Skın Response

Galvanıc Skın Response

Cihaz genellikle deride yaşanan terlemenin düzeyindeki değişiklikleri ölçmektedir.

Hakkkımızda

"İnsan beyni tarihi bir kazı alanına benzer, ne kadar kazarsan o kadar geriye gidersin" Jonah Lehrer How We Decide...

Jonah Lehrer'in de dediği gibi “İnsanın akılcı bir varlık olduğuna ilişkin bu varsayımın tek bir kusuru vardır, o da yanlış olmasıdır”.
Ünlü bir pazarlamacı ise "pazarlama harcamalarının %50'si boşa gitmekte ama asıl mesele hangi %50'nin boşa gittiğidir" demektedir. Human Behavior Lab olarak biz reklam ve tanıtım harcamalarında boşa giden %50'nin peşindeyiz.

"Reklam/Tanıtım başarısı şans değildir." Bu kapsamda Human Behavior Lab olarak nihai amacımız reel sektörün tanıtım harcamalarını etkin ve verimli kullanmalarına katkı sağlamaktır. Aynı zamanda kamu tarafından verilen sosyal mesajların (obezite veya kadına şiddet gibi ) daha etkin bir içerikle hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmasına katkıda bulunarak toplumsal faydasının daha da artmasını sağlamaktır. Ülkemizin tanıtımdan doğan kaynak israfını minimize etmektir...

  • Tüketici Davranışı ve Noromarketıng Araştırmaları

  • Örgütsel Davranış

  • Pazarlama Araştırmaları

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Araştırmaları

Araştırma Ekibi

Araştırma Ekibimiz

Asst. Prof. Dr. Hakan BOZ

Hakan Boz is Asst. Professor at Usak University, Turkey. He carries out research to better understand consumer and employee behaviour in the tourism and hospitality sectors, especially by using equipments such as GSR, Heart Rate, Eye Tracker, Facial Recognition, EEG , EMG and EEG.

Prof. Dr. Erdoğan KOC

Head of HBLab Dr Erdogan Koc is professor of marketing at Bandırma On Yedi Eylul University, Turkey. His research primarily focuses on the human element (both as consumer and employee) in tourism and hospitality. He provides consultancy and training services for the service sector businesses.

Asst. Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ

Hüseyin GÜNEŞ is a Lecturer in Balıkesir University . He carries out research to better understand Human Computer Interaction devices and machine learning.

Asst. Prof. Dr. Özer YILMAZ

Özer YILMAZ is an Asst. Professor at Bandırma On Yedi Eylul University, Turkey. He carries out research to better understand consumer behaviour.

Assoc. Prof. Dr. Alper KARAKAŞ

Merhum Assoc. Prof. Dr. Alper KARAKAŞ HBlab’ın kurulmasında büyük katkıları bulunmaktadır. HBlab’ın kurucusu Hakan BOZ yaklaşık 1 yıl kendisinin “fotonöroendokrin laboratuvarında” gözlemci ye yardımcı olarak yer almıştır. HBlab Assoc. Prof. Dr. Alper KARAKAŞ’ın anısına kurulmuştur.

Asst. Prof. Dr. Sabri BİCAKCİ

Sabri BİCAKCİ is a lecturer in Balıkesir University . He carries out research to better understand Human Computer Interaction devices and machine learning and hardware design.

Yazarlar

İletişim